• ერთიანი კორპორატიული მონაცემთა ბაზით და ავტორიზაციის მოდულით უზრუნველყოფა (Active Directory);
 • ელექტრონული საფოსტო სერვისი (Microsoft Exchange-ის გამოყენებით);
 • Spam eMail ფილტრაცია;
 • საკომუნიკაციო და საკონფერენციო სერვისი გარე მომხმარებლების ჩართვის ფუნქციონალით (Microsoft Skype for Business-ის გამოყენებით);
 • მომხმარებლის  მოთხოვნის საფუძველზე ინტრანეტ სერვისის მიწოდება (Microsoft SharePoint -ის გამოყენებით):
  • ფაილების გაცვლისა და ვერსიების კონტროლის სერვისი;
  • პროექტების მართვის მოდული;
 • უსაფრთხოების სერვისები:
  • კორპორატიული დაცვა ვირუსებისაგან;
  • ქსელის პერიმეტრის დაცვა არასანქცირებული შეღწევისგან;
  • ცენტრალიზებული ანტივირუსის სერვისი;
  • ვებ სატების ფილტრაციის/დაშვების სერვისი (Proxy Server);
 •  VoIP ტელეფონიის სერვისი:
  • მომხმარებლის საკუთრებაში არსებული ტელეფონების კონფიგურაცია;
  • პროგრამული ტელეფონების (Soft Phone) ინსტალაცია და კონფიგურაცია;
  • სატელეფონო ცხელი ხაზის კონფიგურაცია და გამართვა;
 • ქსელური სერვისები:
  • არსებული ფიზიკური კომპიუტერული ქსელის მომსახურება (არ ითვალისწინებს შენობაში ახალი/დამატებითი არხების და კაბელების გაყვანას);
  • მომხმარებლის მოთხოვნის საფუძველზე,  დაშიფრული ქსელური კავშირის უზრუნველყოფა სხვა სახელმწიფო უწყებებთან (იგულისხმება აღნიშნული სამუშაოს მხოლოდ ტექნიკური ნაწილის შესრულება);
  • მომხმარებლის კუთვნილი ქსელური აპარატურის კონფიგურაცია და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.
 • პრინტერების/სკანერების მხარდაჭერა პროგრამული უზრუნველყოფის დონეზე;
 • სმართფონებზე სსიპ „სმართ ლოჯიქის“ სერვისების კონფიგურაცია. თავსებადი ოპერაციული სისტემებია: Android, IOS, Windows Mobile;
 • მომხმარებლის მოთხოვნის საფუძველზე, სსიპ „სმართ ლოჯიქის“ მიერ დადგენილი სტანდარტების შესაბამისი ვებსაიტის განთავსება დაცულ ჰოსთინგზე.

 

ტექნიკური მხარდაჭერის სერვისი:

 

 • ყველა ტექნიკური ინციდენტი, მომხმარებლის ნებისმიერი წარმომადგენლის მიერ შესაძლებელია დარეგისტრირდეს სსიპ „სმართ ლოჯიქის“ ტექნიკური მხარდაჭერის     დეპარტამენტში, ელექტრონული ფოსტის, სატელეფონო ცენტრის ან ტექნიკური მხარდაჭერის პორტალის მეშვეობით. ტექნიკურ ინციდეტნებზე რეაგირება ხდება უმოკლეს ვადაში, რომლის აღმოფხვრაზეც პროფესიონალი IT სპეციალისტები მუშაობენ.